Pol­lu­tion — we seek for Solution !

Anun­turi

06
Nov2017

Local IT con­sul­tant needed: Capac­ity build­ing on Extended Pro­ducer Respon­si­bil­ity imple­men­ta­tion in the Repub­lic of Moldova

Title: Local IT con­sul­tant Work place: Chișinău, MoldovaType of con­tract: Ser­vice con­tract Dura­tion: 80 work­ing days within…

«
»

Log­are uti­liza­tor

Cine este Online

Avem 115 viz­ita­tori și niciun mem­bru online

Eveni­mente Recente

27
May2013

Sed­inta Comite­tu­lui de Supraveg­here a proiec­tu­lui UE „Guvernarea Deseurilor-​IEVP-​Est”, Minsk, Belorus

Dna Tatiana Ţugui, man­ager EPPO par­tic­ipa la lucrar­ile comite­tu­lui de supraveg­here a proiec­tu­lui, care au…

08
Sep2013

Dis­cu­tii privind aspecte Reg­u­la­torii si Tehnice

Joi 5 sep­tem­brie 2013, proiec­tul UE „Guvernarea deşeurilor – IEVP Est” în Repub­lica Moldova inițiază…

06
Nov2014

Con­fer­inta finala a proiec­tu­lui ”Con­ven­tia pen­tru man­age­men­tul deseurilor pen­tru nav­i­ga­tia inte­rioara pe Dunare (CO-​WANDA)”

Joi, 6 noiem­brie 2014, Min­is­terul Medi­u­lui în partene­r­iat cu Min­is­terul Trans­por­turilor și Infra­struc­turii Dru­murilor și…

11
Nov2014

Sed­inta de lansare a activ­i­tatilor de inven­tariere a stocurilor de deseuri indus­tri­ale si sub­stante chim­ice cu ter­men expi­rat

Pe 11 noiem­brie 2014, Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui , pe lîngă Min­is­terul Medi­u­lui, a organizat…

«
»

Partenerii nos­tri

«
»