HomeEveni­menteToate eveni­menteleSed­inta Comite­tu­lui de Supraveg­here a proiec­tu­lui UE „Guvernarea Deseurilor-​IEVP-​Est”, Minsk, Belorus

Sed­inta Comite­tu­lui de Supraveg­here a proiec­tu­lui UE „Guvernarea Deseurilor-​IEVP-​Est”, Minsk, Belorus

Dna Tatiana Ţugui, man­ager EPPO par­tic­ipa la lucrar­ile comite­tu­lui de supraveg­here a proiec­tu­lui, care au loc in perioada 1013 mai, 2013 la Minsk, Belorus. In dis­cur­sul sau ea a men­tionat, ca pe par­cur­sul a trei ani de impli­mentare, echipa proiec­tu­lui „Guvernarea Deşeurilor” de comun cu APL și APC au reușit să dez­volte o viz­iune strate­gică pen­tru dez­voltarea dome­niul ges­tionării deșeurilor la nivel național și regional.

A fost elab­o­rată și apro­bată Strate­gia Region­ală de ges­tionare a deşeurilor pen­tru Regiunea Sud, a fost elab­o­rată si apro­bată Strate­gia privind ges­tionare a deșeurilor în Repub­lica Molodva, pub­li­cată în MO la 10 aprilie 2013. Actual­mente Polit­ica Guver­nu­lui Repub­licii Moldova în dome­niul ges­tionării deșeurilor este ori­en­tată spre dez­voltarea infra­struc­turii şi a ser­vici­ilor nece­sare pen­tru a ges­tiona adec­vat deșeurile gen­er­ate de cetăţeni, între­prinderi şi instituţii.

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31